Chuyện đầu năm đi học

Hỏi thằng bé tình hình trường lớp đầu năm học mới, nó nhăn mặt lầu bầu “Cơm bán trú nấu ăn tệ lắm, nhiều bạn […]