Chuyện thám tử

Công ty thám tử tư “EU Detectives” ở bên Tây mở văn phòng tại Việt Nam thông báo tuyển dụng. Thấy mức lương khởi điểm […]